Rheon is de studievereniging van de opleiding Elektrotechniek aan De Haagse Hogeschool te Delft.

Het streven van Rheon is eenheid; eenheid tussen studenten en eenheid tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Rheon is er zowel om het individu te verbreden als om de groep te versmallen.

Hoewel de vereniging vrij jong is en nog volop in de groei zit, is er al veel bereikt. Zo organiseert Rheon elk jaar onder andere een carrièremarkt, een drukbezocht evenement waar studenten kennis kunnen maken met relevante bedrijven uit hun vakgebied. Hiernaast worden het hele jaar door meerdere activiteiten georganiseerd om studenten betrokken te houden bij de opleiding. Lunchlezingen door bedrijven en professionals houden de studenten op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Daarnaast worden er borrels, uitjes en andere gezelligheidsactiviteiten georganiseerd om de cohesie tussen leden te verbeteren. Aan de start van elk collegejaar organiseert de vereniging een eerstejaarsweekend om aankomende studenten zo goed mogelijk op te vangen en om ze kennis te laten maken met elkaar en de opleiding.

Ook streven wij ernaar het onderwijs continu te blijven verbeteren. Daarom bieden we studiemateriaal aan, in de vorm van practicumpakketten, bijlessen en een tentamenarchief. Rheon verzamelt hiernaast feedback van studenten over het curriculum en maakt deze bespreekbaar bij het management van de opleiding. Voor aankomende studenten worden meeloopdagen en faculteitsbrede open dagen gedeeltelijk door Rheon georganiseerd.

Geschiedenis

Toen de oprichters van de vereniging in 2014 aan hun opleiding in Delft begonnen, merkten ze een belangrijk gemis op in de faculteit. Waar er bij alle andere aanwezige opleidingen een studievereniging bestond in het pand, was dit bij de opleiding Elektrotechniek niet het geval. Ze besloten het heft in eigen handen te nemen en zelf deze taak op zich te nemen. Na een jaar van voorbereidingen, met veel ondersteuning vanuit De Haagse Hogeschool, was Studievereniging Rheon op 2 oktober 2015 een feit.

De naam Rheon is afgeleid vanuit de benaming van de Griekse godin van het Smeden, Rhea. Rheo vertaalt naar stroom, en tot slotte kan de naam herleid worden tot de rheostat, een component in de elektrotechniek. Dit component, ook wel een potentiometer genoemd heeft twee uitersten waartussen elke waarde mogelijk is. Met deze twee uitersten verbeeldt de naam de onderwijskant en de samenbrengende kant van de vereniging.

Rheonlied

Het Rheonlied is het verenigingslied van Rheon. De voorzitter mag dit lied op elk moment inzetten.

Op het ritme van: "Ik geef een rondje! "

Het Rheonlied
Wij doen elektro, analoog en digitaal
Wij programmeren, C++ en bloksignaal
Met transistoren, PCB's en Fourier
En met Rheon als SV

Wij doen elektro, integreren doen we wel
Wij transformeren, spanning, stroom, VHDL
Ik geef een rondje, heel de soos oreert b'vo
De sfeer is van hoog niveau

Wij doen elektro, Rheon staat hierbij centraal
We absorberen, kennis voor ons ideaal
We halen punten, en ook niet zo laagfrequent
Ja wij zijn trouw tot het end

Statuten

Klik hier om de statuten van S.V. Rheon in te zien.