Opleidingscommissie

De opleiding Elektrotechniek heeft een eigen Opleidingscommissie (OC). De opleidingscommissie bestaat uit studenten uit de verschillende jaren en uit een gelijk aantal docenten. De opleidingscommissie komt tenminste ieder half jaar bij elkaar, evalueert het onderwijs, het onderwijsproces en het evaluatieproces, en gaat in gesprek met de teamleider en de opleidingsmanager over structurele verbeteringen. De Commissaris Onderwijs van de studievereniging Rheon stelt zich verkiesbaar voor de OC.

De opleiding heeft verschillende vormen van evaluaties. De Commissaris Onderwijs van studievereniging Rheon voert ieder kwartaal mondelinge blokevaluaties uit en brengt deze bij de Opleidingscommissie in.

Tussentijdse issue's kunnen altijd gemeld worden bij onze Commissaris Onderwijs via onderwijs@rheonline.nl.

Procedure blokevaluaties

  1. Aan het eind van week drie van elk blok wordt er door de OC een enquête uitgestuurd waarin studenten hun vakken kort kunnen beoordelen. Deze enquête bestaat uit twee vragen per vak waarin de kwaliteit van de docent en de kwaliteit van het vak zelf beoordeeld worden op een schaal van 1 tot 7.

  2. In week vier worden de blokevaluaties gehouden. Het bestuurslid van Rheon in de OC-E is aanwezig om te notuleren. Een onafhankelijke docent is ook aanwezig om de evaluatie te leiden. Het is de bedoeling om nu de resultaten van de enquête er bij te houden zodat de studenten het cijfer van het vak en docent kunnen toelichten. De tentamens van het voorgaande blok worden tevens ook besproken. De notulen worden live op een beamerscherm weergegeven zodat studenten direct na de evaluatie kunnen instemmen met de notulen. Dit bevordert de verwerkingstijd. Tijdens de evaluatie moeten alle aanwezigen hun naam en studentnummer doorgeven aan de notulist.

  3. De notulen van de evaluatie kunnen nu direct kunnen worden doorgestuurd naar het academiebureau (tisdelft@hhs.nl). De notulen en resultaten van de enquête worden ook op de website van Rheon gepubliceerd. Na een aantal jaar is zo te zien hoe een vak over een bepaalde tijd is verbeterd.
    Let op: Namen van de aanwezigen mogen niet op de notulen staan. Deze dienen apart in de mail te worden meegestuurd.

  4. Als het academiebureau alle notulen heeft ontvangen zullen er lunchbonnen besteld worden voor alle aanwezigen die zijn doorgegeven. Zodra deze binnen zijn wordt er vanuit het academiebureau een mail gestuurd naar de OC-E. Deze zal op haar beurt de aanwezigen inlichten over de beschikbaarheid van de lunchbonnen.